Rekord-år i Røde Kors i skyggen af døde børn i Gaza

Rekord-år i Røde Kors i skyggen af døde børn i Gaza

Der var tilfredse miner over hele linjen, da Røde Kors Sorø holdt generalforsamling. Formand Niels Mortensen og forsamlingen glædede sig bl.a. over et økonomisk rekordår med et overskud på to mio. kr. fra de to butikker. Møbelbutikken på Industrivej og Tøjbutikken i Storgade.

På to timer var en udramatisk generalforsamling overstået. I de to timer døde otte børn i Gaza, uden at de to begivenheder har noget som helst med hinanden at gøre.

Det katastrofale omfang af dræbte og døde børn under den igangværende konflikt i Gaza understreger imidlertid behovet for humanitær hjælp, der er Røde Kors’ fornemste opgave. En opgave som penge fra Røde Kors Sorø bidrager til at løse en lille flig af. Selv om både Røde Kors og andre humanitære hjælpeorganisationer arbejder under ekstremt vanskelige betingelser i Gaza, hvor katastrofens omfang øges dag for dag, fortalte Signe Yde-Andersen i et foredrag efter generalforsamlingen.

Signe Yde-Andersen er chef for den Internationale operation for Dansk Røde Kors langsigtede engagement i kriser og konflikter.

Konflikten i Gaza har fra sin begyndelse 7. oktober sidste år til nu kostet ca. 10.000 børn livet. Det svarer i gennemsnit til fire børn i timen døgnet rundt.

Uanset udfaldet af konflikten vil hadet således uundgåeligt få nye og gode vækstbetingelser.

Lokalt giver Røde Kors Sorø også bidrag til sociale opgaver. En del af overskuddet anvendes bl.a. i samarbejde med sociale myndigheder til julehjælp og varmehjælp til værdigt trængende, julegaver til børn, ferielejre for børn og unge samt udflugter for ukrainske flygtninge.

Røde Kors Sorø brugte i 2023 ca. 300.000 kr. lokalt, mens ca. 1,7 mio. kr. er sendt videre til Landsforeningen herunder 225.000 kr. i støtte til tre udviklingsprojekter i Etiopien, Malawi og Kenya.

Det er også her, behovet er størst. Røde Kors skønner således, at der i otte fortrinsvis afrikanske lande, hvor Røde Kors er til stede, har ca. 130 mio. personer behov for humanitær bistand.