International støtte

International støtte

Røde Kors Sorø støtter i 2022 internationalt tre projekter i Libanon, Malawi og Myanmar. Hvert af de tre projekter får 75.000 kr. i år fra Sorø. Pengene kommer fra salget i de to genbrugsbutikker.

Målet med Venskabsprojektet i Libanon er at afhjælpe psykosociale problemer hos sårbare flygtninge og værtsfamilier samt frivillige og medarbejdere hos Libanesisk Røde Kors. Libanon er har i øjeblikket et sted mellem én og halvanden million fra Syrien. Mange - både flygtninge og libanesere - lever under kummerlige forhold, der har ført til, at både flygtninge og beboere i værtslandsbyer har svære psykiske og mentale lidelser. Sundhedsministeriet har gjort en indsats for at afhjælpe problemet, men indsatsen er slet ikke omfangsrig nok. Det samme gælder arbejdet for at beskytte børn og begrænse seksuel vold.

Venskabsprojekt i Malawi handler om at udvikle stærke landsbysamfund i fjerntliggende distrikter. Målet er at øge det generelle sundheds- og hygiejneniveau, forbedre det sociale sikkerhedsnet for de mest udsatte grupper, give adgang til en mere stabil drikkevandsforsyning og sanitære faciliteter, samt gøre kvinder, børn og unges position i lokalsamfundet stærkere. Projektet arbejder desuden for at styrke Malawi Røde Kors som organisation. Det sker både på nationalt og lokalt niveau, så Malawi Røde Kors’ medarbejdere og frivillige har ressourcer og kompetencer til at fortsætte støtten til lokalsamfundene på egen hånd.

Venskabsprojektet i Myanmar har som mål at skabe et bedre liv for børn, kvinder, flygtninge og andre sårbare grupper. Myanmar er sårbare over for klimaforandringer og naturkatastrofer. Fattigdom er desuden udbredt. De fleste mennesker er afhængige af landbrug og tilfældigt arbejde og har ikke adgang til sociale ydelser inden for både sundhed, uddannelse, rent drikkevand og sanitære forhold. Sundhedssystemet er et stort problem med mangel på både penge og kvalificeret, uddannet personale. Konsekvensen er, at andelen af kvinder, som dør i barselssengen samt børn, som dør, inden de fylder fem år, er meget høj. Faktisk mere end dobbelt så høj som i andre lande i regionen. Kun omkring 70 % af kvinderne får hjælp fra en jordemoder eller lignende, og 64 % af fødslerne finder sted derhjemme. Desuden er underernæring meget udbredt, og mere end hvert tredje barn under fem år er forkrøblet som følge af det.

 

 

Kontaktperson

Marianne Clemensen
Mail: marianneclemensen@gmail.com
Mobil: +45 2923 4122