Generalforsamling

Generalforsamling

Røde Kors Sorø afholder generalforsamling hvert år i februar. På generalforsamlingen vælges medlemmer til bestyrelsen. Herudover aflægges der beretning og regnskab, ligesom afdelingens fremtidige virke drøftes. Til generalforsamlingen er der stemmeret for de fremmødte medlemmer af afdelingen.

Næste generalforsamling:

Tirsdag 22. februar 2022 kl. 19.00 i Møbelbutikken på Industrivej 7, 4180 Sorø

Dagsorden

1: Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår valg af Hans Lambæk

2: Valg af stemmetællere

3: Beretning om afdelingens virksomhed i 2021 ved formand Niels Mortensen og aktivitetslederne

4:Regnskab for 2021 ved formand Niels Mortensen og kasserer Anne Larsen

5: Afdelingens fremtidige virksomhed ved formanden

6: Indkomne forslag

7: Valg

A: Valg af formand (vælges for to år af gangen). Niels Mortensen blev valgt til formand i 2021 og er derfor ikke på valg.

B: Valg af medlemmer til bestyrelsen (vælges for to år af gangen).

I 2021 blev valgt Joan Højlund, Jørgen Kristoffersen, Ole Lauridsen og Peter Finn Larsen. De er derfor ikke på valg i år.
På valg er: Ruth Galsgaard og Anne Larsen. Bestyrelsen foreslår genvalg af Ruth Galsgaard og Anne Larsen.
I 2021 blev derudover også valgt Lucas Flengmark i stedet for Anni Brøndum, der udtrådte midt i valgperioden. Lucas Flengmark er derfor også på valg. Bestyrelsen foreslår valg af Inge Christensen.

C: Valg af suppleanter (vælges for et år af gangen). Bestyrelsen foreslår valg af Marianne Clemensen.

D: Valg af revisor. Fra 1. januar 2021 er der kommet krav fra Hovedbestyrelsen om, at afdelingerne skal anvende en registreret eller autoriseret revisor, når vi har en omsætning på over 1 mio.kr. Bestyrelsen foreslår valg Ellebæk Revision

(: Eventuelt

Kontaktperson

Hans Lambæk Nielsen
Mail: lambehk@stofanet.dk
Mobil: +45 2143 4361