Mindeord over Hans Lambæk

Mindeord over Hans Lambæk

Tidligere formand for Røde Kors i Sorø, Hans Lambæk Nielsen sov stille ind onsdag 14. februar, 90 år.

Hans brændte for Røde Kors og det humanitære arbejde. Han var først frivillig og siden samtidig formand for Røde Kors Sorø i en årrække. Han var også drivkraften i oprettelsen af Sorø Røde Kors Møbelbutik i december 2015. Det glædede Hans at se butikken udvikle sig, og som noget naturligt virkede han som frivillig medarbejder ved siden af det organisatoriske som formand og kunne konstatere, at butikken er blevet den succes, han håbede på.

Som noget af det sidste medvirkede Hans til en udvikling og renovering af Tøjbutikken i Storgade, som på de seneste fire år har ført til en fordobling af butikkens omsætning.

Hans stoppede i bestyrelsen for fem år siden, efter han i tre år havde taget sig tid til at sætte undertegnede ind i opgaverne som formand. En opgave han i øvrigt også var fremragende til.

Hans var et musikalsk menneske. Han sang godt og kunne skrive en god lejlighedssang. Det gjorde han bl.a. til butikkens et års fødselsdag. Og hvert år siden, på butikkens fødselsdag, troppede han op med endnu et vers. Men nu stopper også det.

Røde Kors i Sorø har mistet en meget flittig, afholdt og trofast frivillig.

Vi vil huske Hans som et meget venligt, humoristisk og varmt menneske, der altid var interesseret i livets gang i både små og store spørgsmål.

Æret være Hans Lambæks minde.

Der vil være bisættelse i Sorø Klosterkirke fredag 23. februar kl. 11.00.

Niels Mortensen, formand for Røde Kors Sorø