Generalforsamling med Ukraine på dagsordenen

Generalforsamling med Ukraine på dagsordenen

Røde Kors Sorø har generalforsamling onsdag 15. februar, og her bliver der mulighed for at høre en aktuel beretning om Røde Kors’ arbejde i Ukraine. Det er sektionsleder Christina Rasmussen fra Røde Kors’ Landskontor, som efter den formelle generalforsamling vil fortælle om Røde Kors’ nationale hjælpearbejde samt sætte fokus på hjælpearbejdet i Ukraine. Eventuelt med et live-indslag fra Røde Kors medarbejdere i Ukraine.

I den anledning er alle interesserede velkommen til generalforsamlingen. Ikke-medlemmer har dog ingen stemmeret.

Generalforsamlingen holdes i Kultur- og Fritidscentret – Værkerne – på Frederiksvej med mødestart kl. 18.30.

På generalforsamlingen aflægges beretning og regnskab for 2022, og valg af bestyrelse for det kommende år.

Tilmelding vigtig:

Af hensyn til det praktiske arrangement bør man tilmelde sig på forhånd.

Tilmelding skal ske til formand Niels Mortensen på: niels@skyt-mortensen.dk