Værger

Værger

Unge uledsagede flygtninge (under 18 år) får udpeget en værge. Værger varetager forældremyndigheden for den unge.

Opgaverne

En værge bruger regelmæssigt tid på at mødes med den unge. Værgen deltager sammen med den unge i relevante møder med kommunen, sprogskolen og andre. Men der er også behov for helt almindeligt samvær med den unge.

Frivillig

Som værge forventer vi

  • at du er åben, nysgerrig og ansvarlig
  • at du har tid til at mødes med den unge jævnligt
  • at du har tid til at mødes sammen med den unge med skole og myndigheder
  • at du har lyst til at dele din viden om det danske samfund og dansk sprog
  • at du har tid og lyst til at deltage i månedlige netværksmøder

Behov

Der er i 2018 behov for få nye værger.

Røde Kors Sorø

Røde Kors Sorø formidler kontakt mellem personer, der er interesseret i at være værge og Sorø kommune. Røde Kors Sorø afholder også de månedlige netværksmøder. Møderne afholdes sammen med netværksfamilier for flygtninge.

Udpegning af værger

Udpegningen af værger foretages af Statsforvaltningen efter indstilling fra Sorø Kommune. Har du mod på opgaven som værge, må du meget gerne kontakte Røde Kors' koordinator for værgerne Ulla Grundtvig Brask.

Kontaktperson

Ulla Grundtvig Brask
Mail: ulla_grundtvig@hotmail.com
Mobil: + 45 2084 7281

Idræt er sjov og effektiv integration

Røde Kors Sorø har udarbejdet en vejledning i kontakt til idrætsorganisationerne.
Vejledningen kan du finde her